Stege Nor

warning: Illegal string offset 'files' in /srv/www/taenkebaenke.dk/public_html/modules/upload/upload.module on line 281.

Stege Nor er en typisk kystlagune med det snævre løb ved Stege by og brakt vand, som er mere fersk end havet omkring Møn. Kystlagunen er lavvandet med en gennemsnitsdybde på cirka halvanden meter, men i den centrale del er der dybder ned til tre meter.
Bunden består af sand og silt med enkelte store sten. Kysten omkring noret er omkranset af rør og dens bagland fremstår som afgræssede strandenge. Tænkebænken står ganske fredeligt i et lille fiskerleje.

GPS: 54°59.422 N 12°17.944 E

Stege Nor